Zasady Recyklingu

Gdy pewnego dnia zdecydujesz się wymienić swój dotychczasowy produkt Milwaukee na nowy, lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwa domowego - oddaj go do selektywnej zbiórki. Zużyte urządzenia zawierają szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby, wody i powietrza. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika zatruwasz środowisko, przez co stwarzasz realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala odzyskać niektóre materiały i ponownie je wykorzystać. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

Obowiązująca od 2005 roku ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wraz z późniejszymi zmianami) określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Aby sprawdzić gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiórki elektrośmieci, skontaktuj się ze swoimi lokalnymi władzami administracyjnymi”