AKUMULATORA M18™ HIGH DEMAND™ 9,0 Ah

28.06.2017

AKUMULATORA M18™ HIGH DEMAND™ 9,0 Ah

 

MILWAUKEE® ROZSZERZA TREŚĆ OSTRZEŻEŃ I ZALECEŃ DLA AKUMULATORA M18™ HIGH DEMAND™ 9,0 Ah

Milwaukee® dobrowolnie rozszerza treść ostrzeżeń i zaleceń dla akumulatora MILWAUKEE® M18™ HIGH DEMAND™ 9,0 Ah (model nr M18 B9, nr art. 4932451245).​

Przedostanie się do wnętrza akumulatora M18™ HIGH DEMAND™ 9,0 Ah cieczy silnie przewodzącej lub korozyjnej może spowodować awarię akumulatora. Awaria może obejmować zwarcie, które w sytuacji ekstremalnej może doprowadzić do emisji dymu lub pożaru, nawet jeśli akumulator nie był używany. Do cieczy silnie przewodzących lub korozyjnych zalicza się wodę morską, niektóre chemikalia przemysłowe i wybielacze lub produkty zawierające środki wybielające.

Do akumulatora 9,0 Ah zostaną dołączone następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W CELU OGRANICZENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU, DOZNANIA OBRAŻEŃ CIAŁA I USZKODZENIA PRODUKTU W WYNIKU ZWARCIA, NIGDY NIE WOLNO ZANURZAĆ NARZĘDZIA, AKUMULATORA ANI ŁADOWARKI W CIECZY ANI DOPUSZCZAĆ DO PRZEDOSTANIA SIĘ CIECZY DO WNĘTRZA WYŻEJ WYMIENIONYCH PRODUKTÓW. CIECZE KOROZYJNE LUB PRZEWODZĄCE, TAKIE JAK WODA MORSKA, NIEKTÓRE CHEMIKALIA PRZEMYSŁOWE I WYBIELACZE LUB PRODUKTY ZAWIERAJĄCE ŚRODKI WYBIELAJĄCE ITP., MOGĄ SPOWODOWAĆ ZWARCIE.

NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

Niniejsza informacja dotycząca bezpieczeństwa nie wymaga od użytkowników zwrotu akumulatora M18™ HIGH DEMAND™ 9,0 Ah.

Milwaukee® Tool zapewnia użytkownikom najwyższy stopień bezpieczeństwa i dostarcza najwyższej jakości, innowacyjne produkty w branży elektronarzędzi.

Każdy klient, który podejrzewa, że do jego akumulatora M18™ HIGH DEMAND™ 9,0 Ah mogła przedostać się ciecz silnie przewodząca lub korozyjna, powinien bezzwłocznie skontaktować się z Milwaukee:

Serwis Milwaukee®

Tel.: (+48) 882 912 348 lub (+48) 668 994 162 lub (+48) 728 332 587

lub za pośrednictwem strony

http://pl.milwaukeetool.eu