Witamy w kolejnej, zmieniającej przemysł technologii, ONE-KEY™, pierwszej cyfrowej platformie dla narzędzi i sprzętu. Poprzez integrację czołowego przemysłu elektroniki narzędziowej ze specjalnie opracowaną technologią, ONE-KEY™ zapewni nowy poziom kontroli i dostępu do informacji, które zrewolucjonizują sposób, w jaki wykonywana jest praca.

Więcej More

KONTROLA NARZĘDZI

Cechy
Sync to devices

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA NARZĘDZI

Kontrola Narzędzia umożliwia Ci zaplanowanie mocy i szybkości M18 FUEL™ oraz całkowicie skonfigurować Twoje narzędzia do wykonywanej przez Ciebie pracy. Używając ONE-KEY ™ bezprzewodowo synchronizujesz swoje wiertarki i narzędzia udarowe poprzez odpowienie zaprogramowanie ich szybkości i momentu obrotowego, bezpośrednio w ich pamięci. Zaawansowana elektronika wewnątrz narzędzia monitoruje jego wydajność, oferując nieporównywalną kontrolę i stabilne działanie przy każdym wciśnięciu włącznika.

Why Tool Control

Monitorowanie narzędzi

Identify ONE-KEY™
Devices

View Last Known
Location

Alert When Found

PREVENT THEFT & TAMPERING

Paired with tracking, Integrated Tool Security provides the ultimate theft protection. Protect your investment with features like tool lock-out, or hide tool from the nearby devices screen so only you can see your tool is in range. If your tool is lost or stolen, render it useless by sending a remote command to the tool to shut itself off the next time it comes within range of any ONE-KEY™ app.

TRACKS ANYTHING.
SURVIVES EVERYTHING.

ZARZĄDZANIE STANAMI ZASOBÓW

TERAZ DOSTĘPNE

UPROSZCZONE ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI I SPRZĘTEM

Zarządzanie Stanami umożliwia śledzenie wszystkich narzędzi i sprzętu w odniesieniu do wszystkich wykonywanych prac i użytkowników. Aplikacja ta pozwala na prowadzenie szczegółowej dokumentacji stanów magazynowych, niezależnie od ich producenta lub marki. Rozwiązanie to daje możliwość łatwego ustalenia budżetu i zarządzania rocznymi wydatkami na sprzęt. ONE-KEY ™ umożliwia natychmiastową i łatwą wymianę informacji pomiędzy terenem i biurem poprzez przypisywanie lokalizacji i właścicieli dla każdej pozycji stanów.

  • Prowadzenie ewidencji urządzeń, opisów i zdjęć
  • Organizowanie stanów na własny sposób
  • Dostęp do danych w czasie rzeczywistnym w dowolnym miejscu
Cloud

PRAPORTOWANIE STANU NARZĘDZI

TERAZ DOSTĘPNE

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Raportowane pozwala na dostarczenie w czasie rzeczywistym informacji na temat wykonywanej pracy w terenie przez daną zaciskarkę. Za pomocą jednego przycisku, można bezprzewodowo zsynchronizować informacje na temat pracy urządzenia i zapisać je w chmurze. Przy pomocy pozyskanych danych, łatwo i szybko można ocenić wykonaną pracę oraz przygotować raport z jej przebiegu. ONE-KEY ™ jest jedyną platformą umożliwiającą zrobienie zbiorczego raportu z wszystkich zaciskarek używanych w tym samym czasie

NARZĘDZIA AKTYWOWANE JEDNYM KLAWISZEM

Top Powrót na poczatek
Mobile Device

POBRANIE BEZPŁATNEJ APPLIKACJI MOBILNEJ MILWAUKEE® ONE-KEY™